Ohlášky 8.1.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8.1. do 15.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Svátek Křtu Páně

 

7.45 Za rodinu Čermákovu a Foltovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
18.00 Za rodinu Vondrovu, Vaňkovu, Suchánkovu a za Boží ochranu. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za rodinu Pípovu, Ryčkovu a duše v očistci.
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Antonína Pokorného, manželku, celý rod a duše v očistci.
So 17.00!! Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 2. neděle v mezidobí

  

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Zachovu, Nováčkovu a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Ples farnosti Luka a Sdružení Petrov se uskuteční tuto sobotu 14. ledna od 19.30 h. v sokolovně. Jste všichni srdečně zváni.
  • Jste zváni ke mši svaté za nenarozené děti, jejich rodiče a lékaře. Mše sv. se uskuteční v kapli jihlavské nemocnice 12. ledna v 16 hodin.
  • Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2017/2018 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 31. března 2017. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. Váš biskup Vojtěch