Ohlášky 8.10.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8.10. do 15.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

27. neděle v mezidobí 7.45 Za Václava a Marii Rajšlovy a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Františka Treteru, rodiče a celý rod.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti.)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za farníky.
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Leopolda a Marii Fialovy a bratra Karla.
 So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  28. neděle v mezidobí 7.45 Za Martina Součka, rodinu Součkovu, Jelínkovu a Dohnalovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Leopolda Poláčka.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • V úterý po dětské mši sv. se uskuteční setkání rodičů dětí, které mají v tomto školním roce přistoupit k 1. svatému přijímání.
  • Příští neděli jste opět srdečně zváni do farní kavárny od 14.30 do 17 hodin.
  • Naši biskupové nám předkládají několik slov v souvislosti s blížícími se volbami: Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili! A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů: Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně si pomáhat je v zájmu nás všech. A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, ale i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale za průběh a výsledek parlamentních voleb se i modleme. Vaši biskupové.
  • Blíží se misijní neděle, proto bychom vás, stejně jako v minulých letech, chtěli poprosit o spolupráci. Letos bude misijní neděle 22. října, tedy za 14 dní. Připojíme se Misijním jarmarkem, který proběhne před kostelem. Tímto Vás prosíme o napečení buchet, koláčů, cukroví, sladkých i slaných dobrot (fantazii se meze nekladou) Všechno můžete přinášet v pátek 20. října po mši svaté nebo v sobotu 21. října od 16. hod na kaplanku. Na misie bude věnovaná sbírka v kostele i výtěžek z veškerého prodeje před kostelem. Více o aktivitách papežského misijního díla se dozvíte na missio.cz Děkujeme Vám všem.