Ohlášky 8. 11. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8. 11. do 15. 11. 2020

 

POZOR!!! Bohoslužby budou slaveny bez účasti lidu.

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 32. neděle v mezidobí   Na společný úmysl:

Za rodinu Vondrákovu, Andělovu, jejich děti, duše v očistci a za rodinu Hosovu.

Za Leopolda Poláčka.

Za Františka Bauera a rodiče.

Za Marii Tlačbabovou, rodiče Zámkovy, rodinu Tlačbabovu a duše v očistci.

Po Svátek Posvěcení lateránské baziliky   Za farníky
Út Památka Lva Velikého, papeže   Za Zdeňka Solaře a celý rod
St Památka sv. Martina, biskupa   Na společný úmysl:

Za Rudolfa Dočekala, jeho sourozence, dvoje rodiče a duše v očistci.

Za rodiče Zmeškalovy, syna Josefa
a duše v očistci.

Čt Památka sv. Josafata, mučedníka   Za farníky
Památka sv. Anežky České, panny   Za manžela, rodiče a jejich děti
So Sobotní památka Panny Marie  
Ne 33. neděle v mezidobí   Na společný úmysl:

Za Marii a Olgu Lapárovy, babičku Wenzlovu, paní učitelku a přátele.

Za Evu Pikolonovou.

Za Zdeňka Obršlíka a rodiče.
Za Františka Strnada, dvoje rodiče
a sourozence.

 

  • Vzhledem k platným nařízením Vlády ČR budou i nadále bohoslužby v naší farnosti slaveny bez osobní účasti věřících. Mše sv. na dříve přijaté úmysly odslouží kněží soukromě. V duchovní účasti na slavení eucharistie nám mohou pomoci přenosy mší svatých prostřednictvím Radia Proglas, Televize Noe nebo nejrůznějších internetových kanálů (viz např. http://www.mseonline.cz/).

 

  • Individuální duchovní služba v kostele (např. sv. zpověď):

Neděle 8. listopadu 2020            14.30 – 17.00
Úterý 10. listopadu 2020            17.00 – 18.00
Čtvrtek 12. listopadu 2020         7.30 – 8.30
Pátek 13. listopadu 2020            17.00 – 18.00
Neděle 15. listopadu 2020          14.30 – 17.00

Požádat o individuální udělení svátostí či duchovní rozhovor je možné také mimo tyto stanovené časy. V případě potřeby volejte na tel. číslo 775 632 771.

 

  • Pod věží bude od nedělního odpoledne k dispozici text krátkého zamyšlení otce Jakuba. Najdete je také ZDE.