Ohlášky 8.12.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8.12. do 15.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

2. neděle adventní

 

7.45 Za Vlastu Vondrákovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Josefa Bartuška, dvoje rodiče a celý rod.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Za prohloubení víry ve farnosti.
Út  
18.00 Za zemřelou Libuši Veselou, manžela a rodiče. (se zaměřením pro děti.)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  
19.00 Mše sv. v Petrovicích.
Památka sv. Lucie, panny a mučednice 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Robina Kalistu, celý rod a Boží milosrdenství.
So Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 3. neděle adventní

 

7.45 Za Marii a Miloslava Krčálovy, rodiče a syna.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Fischerovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Sbírka minulé neděle na církevní školství činí 10.620 Kč. Díky všem dárcům.
  • Dnes jste srdečně zváni na dva adventní koncerty: zde v Lukách vystoupí pěvecký sbor Santini z Telče. Začátek koncertu je v 15 hodin. Zazní české a světové adventní písně. Je na co se těšit. Můžete také využít nabídky adventního koncertu ve Vysokých Studnicích. Začátek koncertu ve Studnicích je v 17 hodin. Zazní hudba na varhany, cembalo a housle. Plakáty na oba koncerty najdete na nástěnce.
  • Jak již zaznělo, ve čtvrtek bude v Petrovicích mše sv. v 19 hodin. Při mši sv. za svitu svíček zazní adventní zpěvy v podání Leo Švancary, Jany Jirákové a Pavla Jiráka, sbormistra sboru Campanula.
  • Schůzka ministrantů bude v pátek od 16.30 h. na kaplance.
  • I dnes po mši svaté si může každý z nás vzít z připraveného košíčku u nástěnky lístek, kde jsou nové podněty pro prožívání druhého adventního týdne. Kdo si kartičku vezme, tak zároveň na nástěnku připíchne stopu jako symbol, že je na cestě za Ježíšem.