Ohlášky 8.2.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8.2. do 15.2.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

5. neděle v mezidobí    7.45 Za rodinu Foltovu a Čermákovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
 
Út Památka sv. Scholastiky, panny    
18.00 Za Jaromíra Hrazdíru a jeho rodiče. (se zaměřením pro děti)
St Památka Panny Marie Lurdské  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Mše sv.
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Františka a Annu Böhmovi a rodiče.
So 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 6. neděle v mezidobí    7.45 Za Emila a Barboru Čápovy a jejich rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Patzeltovy, dceru a přízeň.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnes odpoledne od 14.30 h. vás srdečně zvu do farní kavárny. Během ní bude na kaplance fungovat i farní školka pro děti od 3 do 6 let.
  • Sbírka minulé neděle na pokrytí nákladů spojených s výměnou kotle na faře a stavebními úpravami v budově fary činí 13.603 Kč. Díky všem dárcům.
  • Tento týden bude v  úterý opět dětská mše sv. Před ní v 16.30 h. začíná na kaplance příprava na 1. svaté přijímání.
  • Blíží se postní doba a s ní i postní duchovní obnova, kterou povede, stejně jako loni, otec Adam Rucki. Prosím, vyhraďte si čas na tuto obnovu, která má upevnit naši víru a povzbudit nás na cestě za Pánem. Duchovní obnova proběhne v pátek 20.2. večer a v sobotu 21.2. dopoledne.
  • Dana Dvořáková vás zve na další výtvarnou dílnu, která proběhne na kaplance příští sobotu 14.2. ve 14 hodin. Přibližně jednou do měsíce bývá před oltářem za pomoci biblických postaviček ztvárněný příběh nedělního evangelia. V dílně budete mít možnost za pomoci těchto postaviček si sami vytvořit biblický příběh a jej animovat. Dílna je vhodná jak pro děti tak i dospělé. Více informací najdete na nástěnce na plakátku. Pro orientaci se prosím zapisujte na papír vzadu na stolku.