Ohlášky 8.3.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8.3. do 15.3.

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

3. neděle postní    7.45 Za Františka a Bedřicha Čápovy, rodinu Procházkovu, rodinu Vaňkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.00 Křížová cesta.
Po    
Út 18.00 Za manžele Kolouchovy, duše v očistci a celý rod. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt    
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Křížová cesta.
18.00 Mše sv. – volný úmysl.
So 17.00 !!! Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 4. neděle postní    7.45 Za Marii a Josefa Kolářovy a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.00 Křížová cesta.
  • Sbírka minulé neděle na opravu topení na faře činí 8.417 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Stejně tak velké díky za vaše příspěvky na naše adoptované děti v Indii, na které můžete dnes přispět po mši sv. u paní Kolouchové.
  • Zkouška sboru na velikonoční zpěvy je dnes v 15.00 hodin v kostele.
  • Odpoledne po křížové cestě jste dnes opět zváni do farní kavárny. Během ní tentokrát nebude fungovat farní školka. Farní školku však budete moci využít příští neděli odpoledne.
  • Děti, které mají s sebou vybarvený obrázek z úterní dětské mše sv., si ho po mši sv. mohou přijít vyměnit za drahokam a umístit na postní monstranci. Kdo obrázek zapomněl, ho může přinést na úterní dětskou mši sv. Kdo obrázek nemá, tak si ho může vzít vzadu na stolečku. Stejně tak další postní neděle.
  • Od čtvrtku budu týden mimo farnost. V případě potřeby se obracejte na o. Bohdana nebo Lídu Krčálovou.
  • V sobotu 21. března se koná v Praze pochod pro život. Bližší informace jsou na nástěnce.