Ohlášky 8.4.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8.4. do 15.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

2. neděle velikonoční

 

7.45 Za Marii Pruknerovu, rodiče a bratra Miroslava.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Robina Kalistu, celý rod a Boží milosrdenství.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  

Slavnost Zvěstování Páně

 
19.00 Za lásku a pokoj v rodinách.
Út  

 

 
18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti)
St Adorační den farnosti. 9.00 Zahájení adoračního dne.
18.00 Za Růženu a Františka Rožkovy, jejich rodiče a sourozence.
Čt  

 

 

 

 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
 

 

 

 

 

 

18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za živou a zemřelou rodinu Netrdovu, Hanákovu a Oulehlovu.
So  

 

 

 

 

18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 3. neděle velikonoční

 

 

7.45 Za živou a zemřelou rodinu Kolouchovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Na poděkování za 80 let života.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Díky všem, kteří jste uplynulou neděli přispěli do sbírky na potřeby farnosti. Sbírka činí 14.038 Kč. Navíc sbírka na Bílou sobotu na údržbu Božího hrobu v Jeruzalémě činí 1.219 Kč. Díky všem dárcům.
  • Plenární zasedání České biskupské konference ve spolupráci s Charitou ČR vyhlašuje na příští neděli 15. 4.  národní sbírku na podporu repatri­ace migrantů ze zemí Středního východu, tzn. aby ti, kteří u nás hledají pomoc, se mohli vrátit do své vlasti a začít v ní znovu trvale žít.
  • Věnujte, prosím, pozornost rozpisu bohoslužeb tento týden. Jak již zaznělo, je v něm několik odchylek od obvyklého pořadu bohoslužeb. Mimo jiné proto, že ve středu je adorační den zde v Lukách a ve čtvrtek zase ve V. Studnicích.
  • Tedy: adorační den farnosti zde v Lukách letos připadl na tuto středu: Nejsvětější Svátost Oltářní bude vystavena v 9.00 h. a po ní bude po celý den příležitost přijít a v modlitbě setrvat před Kristem přítomným v Eucharistii. V 17.45 h. přijmeme Svátostné požehnání a po něm vše završíme slavením mše svaté v 18 hodin. Na stolečku u zpovědnice je arch papíru k zapsání se k adoračním službám, aby zde byl stále někdo přítomen. Díky předem za ochotu tuto adorační službu zde konat. Adorační den je příležitostí posílit svůj vztah s Ježíšem a také podpořit život farnosti, tak jak to činíme každý měsíc při pravidelných adoracích. Tento měsíc tak učiníme tímto adoračním dnem.
  • V pátek od 17.30 h. se uskuteční další schůzka ministrantů.