Ohlášky 8.5.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8.5. do 15.5.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

7. neděle velikonoční 7.45 Za Marii a Josefa Kolářovy a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Zachovu, Nováčkovu a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Májová pobožnost.
Po    
18.00 Májová pobožnost.
Út  
18.00 Za Marii Číhalovu, rodiče a duše v očistci.

(se zaměřením pro děti)

St   18.00 Májová pobožnost.
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za Jana a Julii Ryčkovy, dvoje rodiče a sourozence.
18.00 Májová pobožnost.
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Májová pobožnost.
19.00 Za rodinu Holubovu a Čermákovu.
So 19.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne Slavnost Seslání Ducha svatého 7.45 Za Miroslava Kremláčka, rodiče a sestru.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Mše svatá u kaple v zámeckém parku – Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
  • Jste srdečně zváni na odpolední májovou pobožnost ve 14.30 h. a následně na kaplanku, kde budeme moci zavzpomínat skrze video na návštěvu u bývalých louckých farářů Františka Koukala, Václava Fišera, Víta Severy, Petra Rösslera a rodáka Jiřího Komárka z roku 2002, záznam trvá 40 minut a dále bude následovat 15 minutový sestřih z několika farních dnů.
  • Jak již zaznělo, v neděli prožijeme poutní mši sv. v zámeckém parku v 11 hodin. Proto zde v kostele zde mše svatá v 11 hodin nebude.
  • Sbírka příští neděle je určena na charitu. Díky předem všem dárcům.