Ohlášky 8.6.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8.6. do 15.6.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

Slavnost Seslání Ducha svatého 7.45

Za Zbyňka Svobodu, rodiče a bratra.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Po 17.30

Modlitba růžence.

18.00 !

Mše sv. – slouží otec Vít Hába

Út 18.00

Za rodiče Svěrákovy a duše v očistci.  (se zaměřením pro děti)

   
St Památka sv. Barnabáše, apoštola 18.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

18.30

Modlitba růžence.

Čt 7.30

Za Václava Peška, dvoje rodiče a duše v očistci.

 
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 18.00

Mše sv. v Bítovčicích.

18.30

Modlitba růžence.

19.00

Za Františka, Jana a Marii Branzsuskovi.

So 19.00

Mše sv. ve Velkém Beranově

19.00

Mše sv. v Kozlově

Ne Slavnost Nejsvětější Trojice 7.45

Za Antonína Čermáka, manželku, rodiče a duše v očistci.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Poutní mše sv. v Bítovčicích.

11.00

Poutní mše sv. ve Vysokých Studnicích.

  • Výtěžek sbírky při dnešních bohoslužbách bude zaslán na charitu. Díky všem dárcům.
  • Všechny vás srdečně zvu na farní den. Věřím, že se všichni během odpoledne na farní zahradě setkáme. Program najdete na plakátcích. Prohlédnout si ho můžete i zde.
  • Otec Vít Hába přijede na farní den a zdrží se zde až do pondělí, proto jste srdečně zváni v pondělí v 18 hodin na mši sv.
  • Příští neděli je pouť v Bítovčicích i ve Vysokých Studnicích, proto zde v Lukách nebude jedenáctá mše sv. Příští neděli jste zváni také na pouť na Křemešník, program je na plakátcích.
  • Dne 21. června chtějí v našem kostele uzavřít manželství Jiří Lifka, bytem Luka nad Jihlavou, Lipová 389 a Michaela Brázdilová, bytem Praha 6, Liborova 24. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Pokud by někdo věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, nechť ji nahlásí na faře.