Ohlášky 8.7.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8.7. do 15.7.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

 

14. neděle v mezidobí

 

 

7.45 Za Antonína Čermáka, manželku, rodiče a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
 
Út  
 
St Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za manžele Holubovy, za celou živou rodinu a Boží milosrdenství.
So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne  

15. neděle v mezidobí

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Na poděkování a s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Zachovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírky o pouti v Petrovicích 24.6. a minulé neděle zde v kostele vynesly dohromady na opravu kostela v Petrovicích 11.092 Kč. Díky všem dárcům.
  • V sobotu 21. července zde chtějí uzavřít manželství Šimon Číhal z Luk nad Jihlavou a Šárka Cinková z Dobronína. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji ohlásí na faře.
  • Vzadu na stolečku můžete podepsat petici na podporu návrhu ústavního zákona, který by stanovil: Manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů. Manželství je trvalý svazek muže a ženy.