Ohlášky 8.9.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8.9. do 15.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

23. neděle v mezidobí

 

 

7.45 Za Marii Markovou, manžela, dva syny a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
 
St  
 
Čt  
   
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Jana Smejkala, manželku, dvoje rodiče, sourozence a rodinu Musilovu.
So Svátek Povýšení svatého kříže. 11.00 Svatební obřad Petra Zimoly a Marcely Jamborové.
14.00 Svatební mše sv. Ondřeje Vaňka a Nikoly Píšové.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 24. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Radka Jeřábka, rodinu Jeřábkovu a Földešijovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Do pátku budu mimo farnost. V případě nutné potřeby zaopatřování se obracejte na otce Bohdana.
  • První schůzka ministrantů v novém školním roce se uskuteční v pátek od 17.30 h. na kaplance.
  • Páteční mše sv. bude ze sobotního svátku Povýšení svatého kříže.
  • V návaznosti na poutní kázání a na slovo otce biskupa Vojtěcha z minulého týdne bych vás chtěl pozvat k modlitbě za ulice. V rámci misijního roku nabízíme příležitost procházet našimi ulicemi a obcemi s vděčností za dar víry a také s prosbou o Boží požehnání pro jejich obyvatele. Jak to budeme konkrétně uskutečňovat? Zde vpředu pod sochou Pána Ježíše jsou v krabičce u nástěnky kartičky s názvy jednotlivých ulic a také okolních obcí. Z jedné strany kartičky je modlitba a z druhé strany je mapka, na které je zvýrazněná část obce, za kterou se máme modlit. Vybereme si jednu ulici či obec a tu do misijní neděle 20. října alespoň jednou projdeme. Na začátku ulice se pomodlíme modlitbu z kartičky a pak budeme procházet s jakoukoliv modlitbou v srdci a s prosbou o Boží požehnání pro obyvatele jednotlivých domů či pracovníků a zákazníků obchodů, firem, atd. Některé ulice jsou kratší, některé delší, můžete si je proto případně s někým rozdělit. Zda budete procházet ulicemi ráno, během dne či večer je samozřejmě také na každém podle jeho časových možností. Může se stát, že ve dne nikoho nepotkáme a zase naopak i večer můžeme potkat větší počet lidí. Když někoho potkáme, tak se třeba jen pozdravíme. Možná se nás však i zeptají, co tam děláme, pak je to příležitost vydat svědectví o tom, že prosíme o Boží požehnání pro tu ulici či obec. Ze svátosti křtu, kterou jsme všichni přijali, plyne závazek vydávat svědectví. Tím prvním je určitě modlitba za sebe i za ty, se kterými žijeme. Věřím, že tato modlitební aktivita přinese nám i všem obyvatelům našich obcí Boží požehnání a milost, i když nebude vždy hned viditelná. Ulice či obce, které takto již projedeme a „promodlíme“, pak prosím označte zvýrazňovačem zde v kostele na nástěnce v připraveném seznamu ulic, abychom viděli, jak naše „misijní“ úsilí roste. Kartičky si ponecháme k další případné modlitbě. Těším se na plody, které nám, našim obcím a farnosti toto misijní úsilí přinese.