Ohlášky 9.10.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9.10. do 16.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

28. neděle v mezidobí 7.45 Za Václava a Marii Rajšlovy, rodinu Procházkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Musilovy, Lavičkovy a dva bratry.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
18.00 Za Martina Součka a celou rodinu Součkovu, Jelínkovu a Dohnalovu. (se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za farníky.
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Leopolda a Marii Fialovy a bratra Karla.
So Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 18.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 29. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Františka a Blaženu Koukalovy, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Miladu a Bohumila Sobotkovy, jejich rodiče a živé členy rodiny. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • .