Ohlášky 9.11.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9.11. do 16.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

Svátek Posvěcení lateránské baziliky 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Marii a Františka Matulovy, jejich rodiče a celý rod.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve    
17.30 Modlitba růžence.
Út Památka sv. Martina, biskupa    
18.00 Za živou a + rodinu Nahodilovu a Čermákovu. (se zaměřením pro děti)
St Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
17.30 Modlitba růžence.
Čt Památka sv. Anežky České, panny 7.30 Za ochranu lidského života v naší zemi.
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Marii Čermákovu, rodiče a sourozence.
So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. – děkanátní setkání mládeže.
Ne 33. neděle v mezidobí 7.45 Za Miloslava Krčála, manželku a syna.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Chtěl bych vyjádřit velké poděkování za sbírky uplynulé neděle: na pokrytí nákladů spojených s opravou sociálního zařízení na kaplance se vybralo 13.151 Kč. Na podporu pronásledovaných křesťanů 11.500 Kč. Díky všem dárcům. Vážím si vaší štědrosti, která se projevila i ve vysokém výtěžku misijní sbírky před 14 dny. Díky a Pán Bůh zaplať.
  • V sobotu se uskuteční zde v Lukách děkanátní setkání mládeže. V 16 hodin bude na kaplance přednáška vedená otcem Vladimírem Záleským, který bude promítat fotky a vyprávět, jak vezli 50 let staré zetory do Tanzanie jako pomoc místním lidem. Po přednášce bude v 18:00 h. mše svatá v kostele sv. Bartoloměje. Po skončení mše svaté bude na kaplance probíhat večer deskových her. Jste srdečně zváni.
  • Dnes bude v 15 hod první zkouška chrámového sboru na vánoce. Rádi mezi sebou uvítají nové zpěváky.
  • Vzadu na stolečku se můžete zapisovat do výtvarné dílny, kterou povede Dana Dvořáková. Více informací najdete na nástěnce i na webových stránkách farnosti.
  • Od příštího týdne se zapisují úmysly mší svatých na příští rok.
  • Myslivecký spolek Jihlava zve na Svatohubertskou mši sv., která bude sloužena u Matky Boží v Jihlavě v neděli 16.11. v 10 hodin.
  • Ve dnech 16. 11. a 17. 11. proběhne na našich varhanách interpretační kurz varhanní hry. Jeho účastníky budou studenti pražské Akademie múzických umění pod vedením doc. Jaroslava Tůmy. V pondělí dne 17. 11., tedy v den státního svátku, vystoupí účastníci kurzu v 17.00 hodin na závěrečném koncertu, na který jste všichni srdečně zváni. Vstup na koncert je volný. Díky tomuto koncertu budeme mít možnost poslechnout si naše varhany pod rukama mladé umělecké generace a strávit příjemně sváteční večer.