Ohlášky 9.12.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9.12. do 16.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

2. neděle adventní

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Josefa Bartuška, jeho rodiče a celý rod.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
 
Út  
18.00 Za dvoje zemřelé rodiče. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Lucie, panny a mučednice 7.30 Za pomoc, uzdravení, vyslyšení prosby a Boží milosrdenství pro celou farnost.
   
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Jaroslava Rašku a rodiče.
So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne 3. neděle adventní 7.45 Za Marii a Miloslava Krčálovy a rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Fischerovu. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka uplynulé neděle na opravu kostela v Petrovicích činí 12.462 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Nastávající sobotu 15. 12. budete mít rozšířenou příležitost k přijetí svátosti smíření před Vánočními svátky. Od 8 do 11 hodin bude zpovídat s otcem Milošem i otec Jindřich Charouz. Pokud možno využijte této příležitosti. Další příležitosti k přijetí svátosti smíření i rozpis vánočních bohoslužeb najdete ve farním vánočním zpravodaji, který je vzadu na stolečku.
  • Příští neděli jste zváni na adventní koncert do Vysokých Studnic. Začátek v 17 hodin. Bližší informace jsou na plakátku.
  • Na stolečku u zpovědnice si můžete zakoupit stolní kalendář na příští rok. Jeho zakoupením podpoříte stavbu kostela v Brně Lesné. Cena činí 60 Kč.