Ohlášky 9.3.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9.3. do 16.3.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

1. neděle postní

 

7.45

Za Bedřicha a Františku Čápovy, rodinu Vaňkovu a duše v očistci.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

14.00

Křížová cesta.

Po

 

17.30

růženec

Út

 

 

18.00

Za manžele Kolouchovy, duše v očistci a celý rod. (se zaměřením pro děti)

St

 

17.30

růženec

Čt

7.30

Za Jaromíra Vondru, rodinu, celý rod a na dobrý úmysl.

 

 

17.00

Mše sv. v Bítovčicích.

17.30

Křížová cesta.

18.00

Za Růženu Pokornou, manžela, celý rod a duše v očistci.

So

8.00

Za prohloubení duchovního života ve farnosti.

18.00

Mše sv. v Kozlově.

18.00

Mše sv. ve Velkém Beranově.

Ne

2. neděle postní

 

7.45

Za farníky.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za rodiče Josefa a Marii Dubovy.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

14.00

Křížová cesta.

  • Sbírka minulé neděle na varhany činí 18.343 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  •  Dnes po křížové cestě jste zváni do farní kavárny.
  • Zkouška sboru bude v neděli 16. března v 15 hodin.
  • V závěru tohoto týdne můžeme prožít dny duchovní obnovy. V pátek večer a v sobotu dopoledne zde bude postní duchovní obnova, kterou povede P. Adam Rucki, biskupský vikář ostravsko-opavské diecéze. Obnova začíná v pátek mší svatou v 18 hodin. Po mši sv. bude půlhodinová adorace a další katecheze, po které bude adorace a příležitost ke svátosti smíření. Mše sv. v sobotu začne v 8.00 h. Při ní bude další katecheze, po ní adorace, další katecheze a adorace, při které bude příležitost ke svátosti smíření. Udělejte si čas a využijte možnosti zastavit se a načerpat posilu pro svůj duchovní život. Program duchovní obnovy je také na nástěnce před kostelem.
  • V úterý na dětské mši sv. byla dětem prezentována postní aktivita zvaná „postní almužna“. Co se za tím skrývá? Během postní doby si máme také něco odepřít – pokud je to nějaká hmotná věc – např. nějaké sladkosti, brambůrky, apod., tak jsme díky tomu ušetřili nějakou částku, kterou si ale nenecháme, ale vhodíme do postní pokladničky. Postní pokladničku v závěru postní doby přinesu do kostela, předáme ji charitě a ona vše předá potřebným. Cílem tedy není vybrat další peníze, ale z toho, co si odřeknu, pomoci lidem v nouzi. Kdo by se do této aktivity chtěl zapojit, tak si pokladničku může vzít vpředu u nástěnky.