Ohlášky 9.4.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9.4. do 16.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Květná neděle

 

7.45 Za rodinu Stokláskovu a Vochyánovu a za duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Křížová cesta.
Po  
 
Út Adorační den farnosti. 9.00 Zahájení adoračního dne.
18.00 Za rodinu Netrdovu, Hanákovu, Oulehlovu, celý rod a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt ZELENÝ ČTVRTEK 17.30 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
19.00 Za prohloubení života farnosti.
 

VELKÝ PÁTEK

 

15.00 Křížová cesta.
17.30 Velkopáteční obřady ve Vysokých Studnicích.
19.00 Velkopáteční obřady.
So BÍLÁ SOBOTA 19.00 Velikonoční vigilie ve Vysokých Studnicích.
21.00 Za živé a zemřelé farníky.
Ne SLAVNOST 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

7.45 Za rodinu Kolouchovu, Šindelkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Na poděkování za 91 let života s prosbou o Boží milosrdenství a pomoc.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka minulé neděle na pokrytí nákladů spojených s dalšími plánovanými stavebními úpravami na faře činí 12.252 Kč. Díky všem dárcům.
  • Adorační den farnosti letos připadl na toto úterý: Nejsvětější Svátost Oltářní bude vystavena v 9.00 h. a po ní bude po celý den příležitost přijít a v modlitbě setrvat před Kristem přítomným v Eucharistii. V 17.45 h. přijmeme Svátostné požehnání a po něm vše završíme slavením mše svaté v 18 hodin, která bude tradičně zaměřena pro děti. Na stolečku u zpovědnice je arch papíru k zapsání se k adoračním službám, aby zde byl stále někdo přítomen. Díky předem za ochotu tuto adorační službu zde konat.
  • Po skončení obřadů ve čtvrtek večer bude také příležitost k adoraci. Protože to čtvrteční bdění v tzv. Getsemanské zahradě je bděním církve na modlitbách, tak kostel bude otevřen až do rána do 6 hodin. Vzadu na stolečku je arch pro zapsání, aby zde byl v tuto dobu stále někdo přítomen. Stejně tak v sobotu bude příležitost k návštěvě kostela pro ty, kteří se chtějí modlit u Božího hrobu. Proto je také potřeba, aby tu měl někdo službu. Vzadu na stolečku je také arch k tomu, aby se tam mohli zapsat ti, kteří jsou ochotni tuto službu konat.
  • Pátek je den přísného postu a újmy v jídle, tzn. je přísný půst od masa a je možné se jen jednou dosyta najíst.
  • V sobotu při vigilii budeme obnovovat svoje křestní závazky. Pro zvýraznění této skutečnosti si můžete přinést, kdo má, svoji křestní svíci.
  • Žehnat velikonoční pokrmy budeme na závěr nedělních bohoslužeb. Pokrmy můžete klást před obětní stůl.
  • Kdo ještě nestihl přistoupit ke svátosti smíření, tak bude poslední možnost v úterý po mši svaté. Během svatého třídenní se z časových důvodů zpovídat nebude. Díky za pochopení.
  • Po skončení mše sv. si děti mohou přijít dopředu k nástěnce se svatými pro kamínek do celoročního snažení.