Ohlášky 9.7.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9.7. do 16.7.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

14. neděle v mezidobí  7.45 Za Miloslava a Marii Krčálovy a jejich rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy  
19.00 Za Marii Vaňkovu, pět sourozenců a duše v očistci.
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Mše sv. – volný úmysl.
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za manžele Holubovy, duše v očistci, celý rod a Boží milosrdenství pro celou živou rodinu.
So Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

 

13.00 Svatební obřad Vlastimila Ohery a Radky Dohnalové.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 15. neděle v mezidobí 7.45 Za Jana Širokého, rodiče, sourozence a vnučku.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka minulé neděle činí 6.989 Kč a bude připsána na opravu kostela v Petrovicích. Opravu můžete podpořit i zakoupením magnetky v sakristii či na faře zakoupením piva „Petrovická jedenáctka“.