Ohlášky 9. 8. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9. 8. do 16. 8.

 

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
 Ne  

19. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Robina Kalistu, celý rod a Boží milosrdenství
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka  
   
Út Památka sv. Kláry, panny  
19.00 Za Milušku Novotnou a její rodiče
St Nezávazná památka
sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
 
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Nezávazná památka
sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků
7.30 Za rozpadající se manželství
a Boží pomoc a ochranu Panny Marie
   
Památka
sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka
(Večer: vigilie slavnosti Nanebevzetí Pannny Marie)
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.30 Modlitba růžence
19.00 Na poděkování za 50 let manželství
s prosbou o další pomoc a ochranu
So Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 20. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Poutní mše sv. v Puklicích
11.00 Za stavitele a dobrodince petrovického kostela
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Moc děkuji všem, kdo přijali nabídku společného setkání při nedělních obědech a už se těším na společně prožité chvíle. o. Jakub
  • V pátek 14. srpna budeme v Lukách v 19.00 slavit mši sv. již ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.
Mary’s Meals

Mary’s Meals je charitativní nevládní nízkonákladová organizace zabývající se programy školního stravování v převážně rozvojových zemích. O její činnosti nás informoval již o. Miloš v jednom z vánočních zpravodajů. Mnozí z Vás projekt znáte a pomáháte mu. Za to velké díky.  Letos měli být Mary’s Meals součástí farního dne. Bohužel se to neuskutečnilo. Některé děti se v rámci farního tábora s Mary’s Meals seznámily a ochutnaly i kaši, kterou děti v Africe v rámci školního vzdělávání dostávají.

Nyní můžeme pomoci i dalším způsobem a to je Batůžkový projekt. Do něj bychom se rádi zapojili i my s Vámi. Budete pořizovat vašim školákům novou školní tašku a ta stará je ještě funkční a nezničená? Nebo jste ochotni pomoci jen tak? Darovat můžete jednotlivé předměty ze seznamu nebo můžete zkompletovat celý batoh. Ti starší z vás, kteří již nemají doma školáky, mohou přispět finančně. Seznam, čím batůžek vybavit najdete na stolečku vzadu v kostele.

Pokud se rozhodnete zapojit a batůžek zkompletovat, nebo darovat nějaké jeho komponenty, nebo samotný batoh či přispět finančně, tak kontaktujte Evu Mátlovou (eva.kolouch@email.cz), Petru Trnkovou, Veroniku Kolouchovou. Sbírka bude trvat do 11. října. Batůžky či jeho komponenty můžete přinášet také k pí. Mašterové do prodejny Dětského zboží na náměstí.