Ohlášky 9.9.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9.9. do 16.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

 

 

23. neděle v mezidobí

 

 

 

 

7.45 Za Martina a Františku Čermákovy a jejich sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve    
   
Út      
18.00 Za Jana Smejkala, manželku, dvoje rodiče a sourozence a rodinu Musilovu. (se zaměřením pro děti)
St      
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 7.30 Za nová kněžská a řeholní povolání.
   
Svátek Povýšení sv. kříže 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Jaroslava Kostku, rodiče a tetu.
So Památka Panny Marie Bolestné 12.00 Svatební mše sv. Lucie Sedlákové a Víta Přinosila.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne 24. neděle v mezidobí 

 

7.45 Za Václava a Marii Rajšlovy, rodinu Vaňkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Tento týden začíná ve školách výuka náboženství. Rozpis najdete na nástěnkách i na webových stránkách farnosti.
  • Příští neděli odpoledne jste srdečně zváni do farní kavárny od 14.30 h. do 17 hodin.
  • V pátek 5. října po mši svaté začne opět příprava na biřmování. Přihlásit se mohou ti, kteří tento školní rok končí základní školní docházku a starší. Vyplněnou přihlášku, kterou si můžete vzít vzadu na stolečku nebo stáhnout na farních stránkách, odevzdávejte osobně na faře či v sakristii otci Milošovi.