Ohlášky manželství

Vojtěch Dissanaike a Hana Večeřová z Puklic si udělí dne 17. července 2021 v kostele
sv. Václava v Branišově svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.