Ohlášky na neděli 1. 1. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1. 1. do 8. 1. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Slavnost Matky Boží,
Panny Marie
7.45 Za Dp. P. Jana Veselého
a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka sv. Basila Velikého
a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve
 
Út Nezávazná památka Nejsvětějšího Jména Ježíš  
18.00 Za maminku s miminkem, za naše nemocné,
s prosbou o Boží milosrdenství pro celou rodinu
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 7.30 Za + papeže Benedikta XVI.
18.30 Adorace
Slavnost Zjevení Páně

(doporučený svátek)

15.30 Mše sv. v Bítovčicích
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 Za manžele Kourkovy
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Svátek Křtu Páně 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Valíkovu, Karafiátovu a Ďáskovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • V úterý (3. ledna) v 18 hodin po prázdninách opět zveme
    na „dětskou“ mši sv.

 

  • Ve čtvrtek (5. ledna) v 18.30 hodin srdečně zveme ke společné eucharistické adoraci.

 

  • Při mši sv. o slavnosti Zjevení Páně (6. ledna) proběhne žehnání vody, kadidla a křídy.

 

  • Tento pátek je zároveň prvním pátkem v měsíci. Po mši svaté bude následovat modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.

 

  • V sobotu 7. ledna se opět i v naší obci uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka.

 

  • Připomínáme, že již byl zahájen předprodej vstupenek na Ples farnosti Luka a Sdružení Petrov, který se uskuteční v sobotu 21. ledna v sokolovně. Vstupenky si můžete zakoupit
    u Lukáše Koloucha. Jste všichni srdečně zváni. Zároveň již nyní děkujeme za jakoukoli podporu plesu.