Ohlášky na neděli 1. 5. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1. 5. do 8. 5. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 3. neděle velikonoční 7.45 Za farníky
8.30 Májová pobožnost
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Váchovu a Rybníčkovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
1. sv. přijímání
Po Památka sv. Atanáše,
biskupa a učitele církve
18.00 Májová pobožnost
Út Svátek sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů
18.00 Za Jindřišku Horkou, manžela, sestru a rodiče
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.30 Májová pobožnost a od 19.00 adorace
Čt  
Památka sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.30 Májová pobožnost
19.00 Za rodiny Nováčkovy a Dvořákovy
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 4. neděle velikonoční

 

Neděle Dobrého pastýře

7.45 Za Miroslava a Boženu Kremláčkovy,
rodiče a sourozence
8.30 Májová pobožnost
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Sbírka této neděle je určena na opravy kostela v Petrovicích. Všem dárcům děkujeme. Příští neděli bude možné přispět do kasičky u východu z kostela na adopci na dálku.

 

  • Zveme na májové pobožnosti, které budou tento týden v neděli po ranní mši svaté, v pondělí v 18 hodin, tuto středu mimořádně až v 18.30 a v pátek taktéž v 18.30. Po středeční májové bude tuto středu navíc eucharistická adorace s hudebním doprovodem.

 

  • Pátek je prvním pátkem v měsíci květnu. Po mši svaté naváže krátká pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

 

  • V soboru 7. května jedeme na výlet rodin do Třebíče. Autobus je již obsazen.
    Můžete na nás pamatovat v modlitbě.

 

  • Od 2. do 8. května probíhá týden modliteb za duchovní povolání. (Viz dopis biskupů.)

 

  • Příští neděli, v den Krista, Dobrého pastýře, a Panny Marie, Prostřednice všech milostí, oslavíme při mši svaté v 11 hodin svátost křtu Zory Svobodové. Po mši svaté pak ještě budou pokřtěni Adam Bartušek a Matěj Košábek. Všechny děti bydlí v naší farnosti.