Ohlášky na neděli 1. 8. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 1. 8. do 8. 8. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 18. neděle v mezidobí 7.45 Za Otu Martense a živou a + rodinu Krňoulovu a Martensovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
   
Út  
19.00 Za přijatá dobrodiní
a ochranu Panny Marie
St Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Nezávazná památka
Posvěcení římské baziliky Panny Marie
7.30 Za Radoslava a Jarmilu Večerkovy
   
Svátek Proměnění Páně 18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za budoucí novomanžele
So 11.30 Svatba Tomáše
Procházky a Květy Klimešové
(Oba snoubenci jsou ze Zhoře.)
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 19. neděle v mezidobí 7.45 Za Robina Kalistu a Boží milosrdenství
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Pátek je prvním pátkem měsíce srpna. Po mši sv. bude následovat krátká adorace
    a svátostné požehnání.

 

  • Od 7. do 14. srpna bude o. Jakub na dovolené. Příští neděli bude proto mše svaté v 9.30 v Puklicích a v 11 hodin v Lukách sloužit o. Petr Vrbacký, spirituál Teologického konviktu v Olomouci. Další bohoslužby bude slavit o. Bohdan. Pokud bude v tyto dny potřeba zařídit pohřeb, obraťte se, prosím, na o. Štěpána Tichého z farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě (tel.: +420 602 442 550).

 

  • V pondělí začíná skautský tábor. Pamatujme na všechny táborníky ve svých modlitbách.