Ohlášky na neděli 1. října 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 1. 10. do 8. 10. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 26. neděle v mezidobí 7.45 Za Martina a Františku Čermákovy,
sourozence a dcery
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka
sv. andělů strážných
   
   
Út    
18.00 Za Františka a Růženu Rožkovy,
dcery, zetě, rodiče a sourozence
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Památka
sv. Františka z Assisi
 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Nezávazná památka
sv. Faustiny Kowalské, panny
 
18.30 Adorace
17.00 !!!
Mše sv. v Bítovčicích
18.00 !!!
Za Evu Pikolonovou
So Památka
Panny Marie Růžencové
17.00 !!!
Mše sv. v Kozlově
18.00 !!!
Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 27. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka Treteru, celý rod a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Miladu a Bohumila Sobotkovy,
oboje rodiče a celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Veliké díky všem, kdo se podíleli na práci ve farním lese.

 

 • Příští neděli (8. října) se po roce opět uskuteční sbírka na Fond PULS. Do tohoto fondu, který slouží k podpoře kněží a pastorace v naší diecézi, má každá farnost povinnost přispět ročně 480,- Kč za každého dospělého farníka. (Počty farníků jsou odvozeny z posledního sčítání pravidelných nedělních účastníků bohoslužeb, které se koná jednou za pět let.) K tomu se platí určitá malá daň z pronájmů atd. Celková výše letošního příspěvku za farnost Luka tak činí stejně jako loni celkem 152.877,- Kč. 35 donátorů registrovaných za naši farnost
  k 29. září z toho již uhradilo 46.060,- Kč. Do Fondu PULS tedy jako farnost musíme odvést ještě 106.817,- Kč. Předem děkujeme všem, kdo na pokrytí těchto odvodů přispějí do sbírky příští neděle. Mockrát děkujeme i těm, kdo za naši farnost do Fondu PULS již přispěli.
  S registrací případných nových donátorů rád pomůže o. Jakub. Přehled o hospodaření Fondu PULS i další informace pak najdete na adrese donator.cz.

 

 • VARIANTA PRO VYSOKÉ STUDNICE:

Příští neděli (8. října) se po roce opět uskuteční sbírka na Fond PULS. Do tohoto fondu, který slouží k podpoře kněží a pastorace v naší diecézi, má každá farnost povinnost přispět ročně 480,- Kč za každého dospělého farníka. (Počty farníků jsou odvozeny z posledního sčítání pravidelných nedělních účastníků bohoslužeb, které se koná jednou za pět let.) K tomu se platí určitá malá daň z pronájmů atd. Celková výše letošního příspěvku za farnost Vysoké Studnice, do které patří obce Vysoké Studnice, Kozlov a Věžnice a osada Rytířsko, tak činí stejně jako loni celkem 38.617,- Kč. Za farnost máme registrováno 11 dárců. K 29. září dárci přispěli do Fondu částkou 2.700,- Kč. Jako farnost tedy musíme odvést ještě 35.917,- . Děkujeme všem, kdo na pokrytí těchto odvodů přispějí do sbírky příští neděle. Mockrát děkujeme i těm, kdo za naši farnost do Fondu PULS již přispěli. S registrací případných nových donátorů rád poradí o. Jakub. Další informace i přehled o hospodaření Fondu PULS v minulém období pak najdete na webu donator.cz.

 

 • Ve čtvrtek od 18.30 zveme opět na adoraci.

 

 • Vpátek po mši svaté bude následovat pravidelná prvopáteční pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

 

 • Zveme na modlitby rodin, které se budou konat příští neděli od 14.30 v našem kostele.

 

 • Připomínáme, že od 1. října začíná platit zimní pořad bohoslužeb.