Ohlášky na neděli 10. 1. 2021

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10. 1. do 17. 1. 2021

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne  

Svátek Křtu Páně

 

7.45 Za dvoje rodiče, jejich rodiny
a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Váchovy a Rybníčkovy
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
 
Út    
18.00 Za + Libuši Mašterovou a její rodinu
St    
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 07.30 Za farníky
 
  17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za manžele Kourkovy a duše v očistci
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

2. neděle v mezidobí

 

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Valíkovu, Karafiátovu a Ďáskovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Po dobu trvání 5. stupně protiepidemického systému se může jedné bohoslužby účastnit maximálně tolik osob, kolik odpovídá 10 % kapacity míst k sezení v daném kostele. Účast na bohoslužbách v naší farnosti je proto až do odvolání vyhrazena přednostně těm, na jejichž úmysl je daná mše sv. slavena, případně těm, kdo mají lektorskou či ministrantskou službu. Zájemci o případná zbylá volná místa mohou kdykoli kontaktovat o. Jakuba.

 

  • Úterní mše sv. jsou po dobu trvání 5. stupně protiepidemického systému určeny dětem, které se připravují na přijetí prvního svatého přijímání, a jejich doprovodu.

 

  • Na čtvrteční ranní mše sv. je možné přijít i bez přihlášení.

 

  • Příležitost k individuálnímu přijetí svatého přijímání či svátosti smíření je v louckém kostele vždy v neděli od 14.30 do 17.00 hodin a také půl hodiny přede mšemi sv. ve všední dny. Po domluvě jsou kněží samozřejmě ochotní poskytnout individuální duchovní služby také mimo tyto hodiny.

 

  • V pondělí se bude uklízet vánoční výzdoba. Prosíme dobrovolníky ochotné pomoci, aby přišli v 16 hodin do kostela.

 

  • Pravidelná zpráva o dění ve farnosti v uplynulém roce zazní v ohláškách až se opět budeme moci všichni scházet na bohoslužbách v kostele.

 

  • Pod věží najdete text tříkrálového zamyšlení o. Bohdana (též ZDE).

 

  • Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci letos v naší farnosti bohužel nevyrazí tříkráloví koledníci. Přispět do tříkrálové sbírky můžete prostřednictvím zapečetěných charitních pokladniček umístěných v kostele a na dalších veřejných místech v obci. Přispět lze také bezhotovostně. Více informací je na webových stránkách Charity (www.trikralovasbirka.cz).