Ohlášky na neděli 10. 10. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 10. 10. do 17. 10. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 28. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Šmídovu, Kuchaříkovu, Janouškovu a Eledrovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Nezávazná památka
sv. Jana XXIII., papeže
 
   
Út Nezávazná památka
sv. Radima, biskupa
18.00 Za + manžele Čermákovy a na dobrý úmysl
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 7.30 Za Annu s Jaromíra Pesserovy
 
Památka sv. Terezie od Ježíš,
panny a učitelky církve
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Karla a Marii Landsmanovy
So Nezávazná památka
sv. Hedviky, řeholnice
17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 29. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Františka Treteru, rodiče a celý rod
a za duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Příští neděli po delší pauze opět otevírá „farní kavárna“, a to od 14.30 do 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni k přátelskému posezení na faře.

 

  • V těchto dnech začíná na celém světě první fáze tzv. synodního procesu, který by měl v církvi na různých úrovních probíhat až do roku 2023. Plné znění dopisu českých a moravských biskupů k této zvláštní události najdete na ZDE.