Ohlášky na neděli 10. 3. 2024

 POŘAD BOHOSLUŽEB
v týdnu od 10. 3. do 17. 3. 2024

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 4. neděle postní 7.45 Za Marii a Vladimíra Joslovy a živou a + rodinu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
   
Út    
18.00 Za Stanislava Číhala, rodiče, sourozence
a duše v očistci
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Výroční den zvolení
papeže Františka
   
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt  
18.30 Adorace
  17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za + P. Jana Jiřiště, + P. Vítězslava Pazderku
a duše v očistci
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 5. neděle postní 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Marii a Eduarda Dvořákovy,
rodiče a sourozence
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Pobožnosti křížové cesty jsou po celou postní dobu vždy v pátek od 17.30 a v neděli od 14.30 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

 

  • Ve čtvrtek 14. března zveme od 18.30 ke společné adoraci.

 

  • Pokračuje závěrečná část přípravy naší katechumenky na přijetí křtu. Příští neděli při mši sv. v 11 hodin budeme moci spolu s ní prožít obřad třetího skrutinia. Pamatujme na ni v modlitbě.

 

  • Příští neděli po křížové cestě pak budou křtiny Sebastiána a Niny Vejtasových z Trnavy.

 

  • V předu u sochy Krista najdete nástěnku a u ní postní úkoly pro děti i dospělé.

 

  • Vzadu na stolku je stále k dispozici rozpis zpovídání před svátky a velikonoční pořad bohoslužeb. Elektronicky ho najdete ZDE