Ohlášky na neděli 10. 4. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10. 4. do 17. 4. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Květná neděle 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodiče Lifkovy, Brtnických, syna Ladislava
a celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Pondělí Svatého týdne

 

  8.00 – 19.00 – Adorační den v Lukách
19.00 Za živé i + členy skautského střediska
Út  

Úterý Svatého týdne

  13.00 – 17.00 – Adorační den
ve Vysokých Studnicích
18.00 Za živou i + rodinu Netrdovu, Hanákovu
a Oulehlovu
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Středa Svatého týdne  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt ZELENÝ ČTVRTEK 18.30 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
19.00 Za dobré vztahy ve farnosti
Ne VELKÝ PÁTEK 15.00 Křížová cesta
18.30 Velkopáteční obřady ve Vysokých Studnicích
19.00 Velkopáteční obřady v Lukách
So BÍLÁ SOBOTA 19.00 Velikonoční vigilie ve Vysokých Studnicích
21.30 Za všechny pokřtěné v uplynulém roce
Ne Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Na poděkování a za Boží milosrdenství pro celou rodinu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • V pondělí 11. dubna nás čeká adorační den farnosti. Je to součást modlitebního řetězce farností, kdy je celý den kostel otevřený a kdy se společně klaníme našemu Pánu v Eucharistii, prosíme za naši diecézi, za naše rodiny a za kněžská povolání. Příležitost k adoraci bude od 8 do 19 hodin. V 19 hodin zakončíme adorační den mší svatou. Díky všem, kdo se zapsali do adorační služby.

 

 • Poslední dvě křížové cesty budou tuto neděli ve 14.30
  a na Velký pátek v 15 hodin.

 

 • Po skončení obřadů na Zelený čtvrtek bude následovat celonoční bdění „v Getsemanské zahradě“, které bude trvat až do 6 hodin ráno. Na Bílou sobotu bude kostel otevřen k tiché modlitbě u „Božího hrobu“ od 8 do 21.30 hodin. Dobrovolníky ochotné v tyto dny hlídat kostel prosíme, aby se zapsali na archy na stolečku u východu.

 

 • Velký pátek je den přísného postu, tzn. že je přísný půst od masa a dospělí od 18 do 60 let, kteří nejsou nemocní, se mohou navíc jen jednou za den dosyta najíst.

 

 • Při Velikonoční vigilii budeme obnovovat svoje křestní závazky. Přineste si, prosím, své svíčky, nejlépe křestní.

 

 • Žehnat velikonoční pokrmy budeme na závěr nedělních bohoslužeb. Pokrmy můžete klást před obětní stůl.

 

 • Kdo ještě nestihl přistoupit ke svátosti smíření, může tak učinit ještě v pondělí přede mší svatou v Lukách nebo ve středu přede mší svatou ve Vysokých Studnicích. Během Svatého třídenní se již zpovídat nebude. Případně je možné domluvit si s knězem termín zpovědi individuálně. Díky za pochopení.

 

 • Od Velkého pátku se můžete připojit k Novéně k Božímu milosrdenství. V pátek se bude Korunka k Božímu milosrdenství modlit po křížové cestě. Další dny, a to až do pondělí, vždy v 15 hodin v kostele.

 

 • Už dopředu upozorňujeme, že v neděli 24. dubna bude mše sv. v 11 hodin z kapacitních důvodů vyhrazena pouze pro děti, které jdou k prvnímu svatému přijímání, a pro jejich hosty. Ostatní tímto prosíme, aby v tento vyjímečný den využili buď ranní mši svatou v Lukách, anebo některou z bohoslužeb v okolí.