Ohlášky na neděli 10. 7. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10. 7. do 17. 7. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 15. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za + Boženu a Jaroslava Chlupovy z Předboře
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy    
   
Út  
19.00 Za Josefa Brancuzského a celou rodinu
St Nezávazná památka
sv. Jindřicha
 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Nezávazná památka
bl. Hroznaty, mučedníka
7.30 Za + manžele Holubovy, duše v očistci a celou živou rodinu s prosbou o Boží milosrdenství
 
Památka sv. Bonavetury,
biskupa a učitele církve
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Marii Vaňkovou, manžela, sourozence
a duše v očistci
So Nezávazná památka
Panny Marie Karmelské
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 16. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Lavičkovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Moc děkujeme všem, kdo přispěli k vytvoření pěkné atmosféry při pouti v Petrovicích. Zvláštní dík patří všem, kdo se zapojili do úklidu a výzdoby kostela, těm, kdo připravili občerstvení, a v neposlední řadě i zaměstnankyním úřadů památkové péče, které zajistily odborný výklad.

 

  • V tomto týdnu se koná další farní tábor. Pamatujme na všechny jeho účastníky v modlitbě.

 

  • V pátek 15. a v sobotu 16. července se uskuteční oslavy výročí
    120 let od narození P. Josefa Toufara, faráře umučeného komunisty v souvislosti
    s číhošťským zázrakem. Část oslav proběhne v Polné, část ve Zhoři a část v Arnolci.
    Více informací najdete na plakátech nebo ZDE.