Ohlášky na neděli 10. 9. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 10. 9. do 17. 9. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 23. neděle v mezidobí 7.45 Za Miroslava a Boženu Kremláčkovy,
rodiče a sourozence
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po      
   
Út Nezávazná památka
Jména Panny Marie
15.00 Pohřeb pana Stanislava Číhala
18.00 Za Jana Smejkala, manželku, dceru,
sourozence a rodinu Musilovu
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Památka
sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve
   
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Svátek
Povýšení svatého kříže
7.30 Za Václava Peška a dvoje rodiče
   
Památka
Panny Marie Bolestné
15.00 Rozloučení s panem Ladislavem Cyprianem
(obřad beze mše sv.)
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za rodiče Peškovy a Pertlíkovy
So Nezávazná památka
sv. Ludmily, mučednice
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 24. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu a Hlávkovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Dnes (10. září) od 17 hodin v našem louckém kostele zazní koncert renesanční hudby s přednesem sonetů Williama Shakespeara. Dobrovolné vstupné podpoří studnické varhany.

 

  • V úterý v 18 hodin opět zveme na mši svatou pro děti. Tento týden pak také začíná výuka náboženství.

 

  • Příští neděli při mši svaté v 11 hodin přijme křest Eva Steingartová z Luk.