Ohlášky na neděli 11. 2. 2024

 POŘAD BOHOSLUŽEB
 v týdnu od 11. 2. do 18. 2. 2024

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 6. neděle v mezidobí 7.45 Za Andělu Foltovu a rodiče
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
   
Út    
18.00 Za Františka Číhala, manželku, rodiče
a za duše v očistci
St Popeleční středa 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 Za dar pravého obrácení
Čt
  14.00 Pohřeb Pavly Matějkové
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Růženu Vondrákovu, manžela, syna, rodiče, sourozence a za rodinu Matulovu a Navrkalovu
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 1. neděle postní 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Řehořovu, Jedličkovu a duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Tento týden jsou jarní prázdniny. Není výuka náboženství a úterní mše sv. nebude zvlášť zaměřená pro děti.

 

 • Ve středu (14. února) začíná postní doba. Je to den přísného postu. Od 14 do 60 let platí půst od masa. Od 18 do 60 let jsou navíc všichni vázáni tzv. postem újmy, což znamená, že tuto středu je možné se jen jednou za den dosyta najíst.

 

 • Pobožnosti křížové cesty budou bývat po celou postní dobu vždy v pátek od 17.30
  a v neděli od 14.30 hodin.

 

 • Na stolku u východu najdete papírové pokladničky na dobrovolnou postní almužnu pro Charitu (tzv. postničky), které si můžete vzít domů. Také jsou tam k dispozici průvodce postní dobou.

 

 • Prosíme lektory, aby si vzadu na stolku vzali rozpis na nové období.

 

 • Všichni jste srdečně zváni k prožití postní duchovní obnovy, která bude v sobotu 24. února. Obnovu na téma Odpuštění a smíření povedou manželé Bobčíkovi a manželé Cenkovi
  z Komunity Emmanuel. Během obnovy bude možné požádat o přímluvnou modlitbu
  i o svatou zpověď. Využijte této příležitosti a udělejte si čas zastavit se a posílit svůj vztah
  s Ježíšem.