Ohlášky na neděli 11. 9. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11. 9. do 18. 9. 2022

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 24. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu a Hlávkovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
   
Út Památka
sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve
 
18.00 Za Jana Smejkala, manželku, rodiče, dceru, sourozence a rodinu Musilovu
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Svátek
Povýšení svatého Kříže
   
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Památka
Panny Marie Bolestné
7.30 Za Václava Peška a dvoje rodiče
   
Památka sv. Ludmily, mučednice 18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za živou a + rodinu Koukalovou, Kremláčkovou
a Brabencovou
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 25. neděle v mezidobí 7.45 Za Máriu a Olgu Lapárovy, babičku Wenzlovu,
paní učitelku a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
9.30 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
11.00 Za farníky

 

  • V letošním roce bude zahájena příprava na biřmování. Zájemci se mohou hlásit do konce září osobně u otce Jakuba.

 

  • Na první mši svatou se zaměřením pro děti se po prázdninách můžete těšit již toto úterý 13. září od 18 hodin. Všechny děti i rodiče jsou srdečně zváni.

 

  • Příští neděli (18. září) bude mše sv. ve Vysokých Studnicích mimořádně již v 9.30 a bude spojena se slavnostním poděkováním za úrodu. Po mši svaté bude následovat prohlídka zrekonstruovaných hřbitovních kaplích. Prohlídku organizuje obec a pracovnice oddělení památkové péče.
  • 18. září také zveme na farní kavárnu, která se uskuteční od 15 do 17 hodin na faře. Předcházet budou modlitby rodin, které budou v kostele od 14.30. V průběhu farní kavárny pak bude na kaplance zajištěn program pro děti.

 

  • Již s předstihem taktéž znovu zveme na tzv. Večer Božího milosrdenství, který se uskuteční v Lukách v pátek září od 18 hodin. Během přibližně hodinového programu zazní chvály, svědectví a krátká promluva. V průběhu celého večera bude možné poprosit o přímluvnou modlitbu, požehnání nebo svátost smíření. Programem nás provede Komunita Emmanuel z Brna. Večer je určen i těm, kteří do kostela pravidelně nechodí, ale hledají ztišení či modlitební podporu v těžké chvíli.

 

  • Ti, kdo se přihlásili na „nedělní obědy s farářem“, si mohou na stolku za lavicemi vyzvednout rozpis na další rok, pokud ho ještě nemají. Díky.