Ohlášky na neděli 12. 11. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 12. 11. do 19. 11. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 32. neděle v mezidobí 7.45 Za Alžbětu Smejkalovu, manžela, rodiče
a sourozence
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka
sv. Anežky České, panny
   
Út    
18.00 Za Martina Vondráka, celou rodinu
a Boží milosrdenství pro naši farnost
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St      
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 7.30 Za Milana Bedrnu, sourozence a rodiče
18.30 Adorace
Památka
sv. Alžběty Uherské, řeholnice
7.30 Mše sv. v Malém Beranově (zahájení pěší pouti)
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za mír ve světě
So Nezávazná památka
Posvěcení římských bazilik
svatých apoštolů
Petra a Pavla
17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 33. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Josefa Bartuška, dvoje rodiče a za celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Dnes (12. listopadu) srdečně zveme na farní kavárnu, která bude od 15 do 17 hodin na faře. Před ní zveme na modlitby rodin, které budou od 14.30 v kostele.

 

 • Ve čtvrtek bude v kostele od 18.30 společná eucharistická adorace.

 

 • Připravujeme víkendovku pro mládež od 7. třídy ZŠ výš. Akce začne v pátek 24. listopadu večer a skončí v neděli 26. listopadu mší svatou. Přihlašování a další informace u Václava Koloucha (tel: 739 764 730).

 

 • Srdečně zveme také na pěší pouť za svobodu, která se uskuteční 17. listopadu. Začínáme mší sv. v 7.30 v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Malém Beranově. Trasa má asi
  26 km. Lze se kdykoli připojit či odpojit. Podrobné informace najdete na nástěnce a zde
  (po kliknutí na obrázek se obrázek zvětší):

 

 

 • Družinka nejmenších skautů – Benjamínů by ráda přibrala další členy. Kluci i holky, předškoláci a prvňáci, se scházejí v pondělí v 16 hodin v klubovně nad budovou školy.
  V případě zájmu přijďte přímo na schůzku, nebo kontaktujte Hanu Stokláskovou nebo
  Kláru Vochyánovou (tel.: Hana Stoklásková 602 437 754, Klára Vochyánová 721 051 558).

 

 • Příští neděli (19. listopadu) po bohoslužbách se budou v sakristii zapisovat úmysly mší svatých na příští rok.

 

 • Sbírka příští neděle bude na podporu katolických médií.