Ohlášky na neděli 12. 12. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12. 12. do 19. 12. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 3. neděle adventní 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Terezu a Jana Řehořovy
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka sv. Lucie,
panny a mučednice
 
 
Út Památka sv. Jana od kříže,
kněze a učitele církve
 
18.00 Za Josefa Peřinu, manželku a dva syny
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 9.30 Mše sv. v DPS za pana Zvěřinu a duše v očistci
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Marii a Vladimíra Joslovy a celý rod
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 4. neděle adventní 7.45 Za Marii a Miloslava Krčálovy, rodiče a syna
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Fischerovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Moc děkujeme všem, kdo pomohli Mikuláši s chystáním nadílky a s tím, aby trefil k rodinám, které si ho pozvaly domů.

 

  • Hned po bohoslužbě jste srdečně zváni na Misijní prodej na kaplance. Výtěžek charitativního prodeje bude věnován Papežským misijním dílům. I když se letos opět budeme muset obejít bez konzumace dobrot přímo v místě prodeje, i tak se můžete těšit na spoustu krásných věcí, které mohou udělat radost hned třikrát: vám, vašim blízkým i lidem v misijních oblastech.

 

  • Místní kulturní středisko Luka nad Jihlavou zve na adventní koncert, který se uskuteční
    v našem kostele dnes (12. prosince) od 15 hodin. Účinkují: Jan Thuri (hoboj a anglický roh), Jakub Hrubý (baryton) a Aleš Bárta (varhany). Vstup je možný pouze s platným certifikátem
    o ukončeném očkování nebo o prodělání nemoci. Dobrovolné vstupné bude darováno na potřeby farnosti.

 

  • Další adventní koncert se koná příští neděli prosince v 17 hodin v kostele ve Vysokých Studnicích. Na varhany zahraje Alfred Habermann a na bicí Vojtěch Habermann. Vstupné je určeno na opravu studnických varhan.

 

  • Nastávající týden máte rozšířenou příležitost k přijetí svátosti smíření před Vánočními svátky: v úterý od 17 hodin bude příležitost především pro děti. Dále se bude zpovídat v pátek od 16 hodin. V sobotu pak od 8 do 11 hodin budeme zpovídat s otcem Jindřichem Charouzem. Rozpis zpovídání před svátky i pořad vánočních bohoslužeb najdete vzadu na stolečku (nebo ZDE).

 

  • Děti i dospělí si také tuto neděli mohou vyzvednout u naší adventní nástěnky úkoly na další týden přípravy na Vánoce. Směrovky se splněnými úkoly můžete připíchnout na nástěnku tak, aby šipkou směřovaly do středu.