Ohlášky na neděli 12. 6. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12. 6. do 19. 6. 2022

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Slavnost Nejsvětější Trojice

Poutní slavnost
ve Vysokých Studnicí

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Ottu Chvojsíka a Stanislava Dvořáka,
za celé jejich rodiny a duše v očistci
11.00 Poutní mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka
sv. Antonína z Padovy,
kněze a učitele církve
   
   
Út      
18.00 Za rodinu Jindrovu a Čermákovu
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Nezávazná památka
sv. Víta, mučedníka
 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt   9.30 Mše sv. v DPS
   
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za manžele Lokvencovy
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Slavnost Těla a krve Páně
V Bítovčicích
poutní slavnost
sv. Víta, mučedníka
7.45 Za Zbyňka Svobodu, rodiče a bratra
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Poutní mše sv. v Bítovčicích
Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Moc děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli k dobrému průběhu farního dne. Zvláště děkujeme těm, kdo se modlili za příhodné počasí, těm, kdo darovali výrobky a různé potraviny, kdo se zapojili do služeb, těm, kdo pomohli s propagací mezi lidmi, i všem, kteří přišli. Na webu Člověk a víra již najdete výběr fotografií, další budou časem zveřejněny na stránkách farnosti.

 

  • Dnes (12. června) v 15 hodin v kostele Nejsvětější Trojice ve Vysokých Studnicích se uskuteční malý koncert dětské scholy z Luk nad Jihlavou. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na opravu varhan. Po skončení koncertu budou následovat zpívané rytmické chvály. Jste všichni srdečně zváni.

 

  • Taktéž srdečně zveme na Sousedské odpoledne na farní zahradě ve Vysokých Studnicích, které se uskuteční příští sobotu (18. června). Od 14 hodin bude hrát kapela Jazz Bandits a od 17 hodin Beeband. Výtěžek celé akce bude zdvojnásoben nadací Via a určen spolku Život pro varhany na opravu studnických varhan.

 

  • Příští neděli (19. června) oslavíme slavnost Těla a Krve Páně. Po ranní mši svaté se uskuteční eucharistický průvod. Do průvodu srdečně zveme družičky s květinami. „Velká“ mše sv. v kostele v Lukách za týden nebude. Místo ní zveme na poutní mši sv., kterou budeme slavit od 11 hodin v kapli sv. Víta v Bítovčicích.