Ohlášky na neděli 12. 9. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 12. 9. do 19. 9. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 24. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Marii Soukupovou, Marii Kittlerovou a Roberta Cinka
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve
 
   
Út Svátek Povýšení svatého kříže  
18.00 Za Jana Smejkala, manželku, dceru, rodiče, sourozence a rodinu Musilovu
St Památka Panny Marie Bolestné  
   
Čt Památka sv. Ludmily, mučednice 7.30 Za + Marii Votavovou, manžela, rodiče
a duše v očistci
18.00 !!!
Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Nezávazná památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků 18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za rodinu Kremláčkovu, Koukalovu
a Brabencovu
So 18.00
Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 25. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu
a Hlávkovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
9.30 !!!
Mše sv. ve Vysokých Studnicích
11.00 Za farníky

 

  • Do 15. září je o. Jakub na dovolené. Bohoslužby bude slavit o. Bohdan. Pokud bude potřeba domluvit pohřeb, kontaktujte, prosím, pana kostelníka Pavla Smejkala (tel.: 721 560 434).

 

  • Srdečně zveme na první mši sv. pro děti, která bude v úterý 21. září v 18 hodin.