Ohlášky na neděli 13. 11. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13. 11. do 20. 11. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 33. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Vondrákovu, Andělovu, Hosovu,
rodinu Jadrných, jejich děti a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Musilovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
   
Út    
18.00 Za farníky
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Památka sv.
Alžběty Uherské, řeholnice
7.00 Požehnání poutníkům
18.00 Mše sv. na úmysly pěší pouti
Nezávazná památka
Posvěcení římských bazilik
svatých apoštolů Petra a Pavla
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Alžbětu Smejkalovu, manžela, rodiče
a sourozence
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Slavnost Ježíše Krista Krále 7.45 Za Bedřicha Čápa, rodiče, celou přízeň
a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Sbírka této neděle je určena na podporu katolických médií.

 

  • Dnes (13. listopadu) od 12 hodin budou v našem farním kostele křtiny Amálie Reidl z Jihlavy.

 

  • Dnešním dnem začíná Týden modliteb za mládež. Na stolku u východu si můžete vzít lístky se zvláštní modlitbou na tento úmysl.

 

  • Nejen mladé taktéž srdečně zveme na pěší pouť za svobodu, která se uskuteční 17. listopadu. Požehnání poutníkům bude v Lukách v kostele v 7 hodin a závěrečná mše sv. na úmysly pouti bude slavena taktéž v Lukách v 18 hodin. Více informací najdete na nástěnce.

 

  • Příští sobotu 19. listopadu v 11 hodin budou v našem farním kostele křtiny Anežky Kinclové z Brna.

 

  • Příští neděli (20. listopadu) po bohoslužbách se budou v sakristii zapisovat úmysly mší svatých na příští rok.