Ohlášky na neděli 13. 8. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 13. 8. do 20. 8. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 19. neděle v mezidobí

V Puklicích poutní slavnost
Nanebevzetí Panny Marie

7.45 Za Robina Kalistu a Boží milosrdenství
9.30 Poutní mše sv. v Puklicích
11.00 Za Libora Musila, rodiče a prarodiče
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka
sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka
   
   
Út SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

(doporučený svátek)

18.00 !!!
Mše sv. ve Vysokých Studnicích
19.00 Úmysl mše sv. je volný.
St    
 
Čt    
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Úmysl mše sv. je volný.
So 12.00 Mše sv. v Petrovicích (pouť z Malého Beranova)
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 20. neděle v mezidobí 7.45 Za Radka Jeřábka
a za rodinu Jeřábkovu a Földešiovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Na stolku za lavicemi najdete také rozpis „nedělních obědů s farářem“ na nadcházející rok. Díky všem, kdo se přihlásili.

 

  • Mše sv. ve středu v 18 hodin ve Studnicích a ve čtvrtek v 7.30 v Lukách tento týden nejsou.

 

  • Od 13. do 26. srpna bude otec Jakub na dovolené. Bohoslužby bude slavit otec Bohdan. Příští neděli bude mít mše sv. v 9.30 v Puklicích a v 11 hodin v Lukách otec Josef Novotný, spirituál Teologického konviktu v Olomouci. Pokud by někdo potřeboval domluvit pohřeb, kontaktujte pana kostelníka Pavla Smejkala (tel.: 721 560 434).

 

  • Srdečně zveme na pouť z Malého Beranova do Petrovic. Plakátek s programem je na nástěnce. Mši sv. v Petrovicích bude v sobotu 19. srpna ve 12 hodin slavit otec Vojtěch Kodet.