Ohlášky na neděli 14. 11. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 14. 11. do 21. 11. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 33. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Josefa a Františku Ďáskovy a syny
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
 
Út    
18.00 Za Alžbětu a Františka Horáčkovy a rodinu
St Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 7.30 Požehnání pěším poutníkům (Luka)
18.00 Za svobodu (!!! Mše sv. v Lukách !!!)
Čt Nezávazná památka
Posvěcení římských bazilik
svatých apoštolů
Petra a Pavla
7.30 Za rodinu Friedlovu
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Alžbětu Smejkalovu, manžela, rodiče
a sourozence
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
18.00 Mše sv. v Lukách (setkání mládeže)
Ne Slavnost Ježíše Krista Krále 7.45 Za Josefa a Stanislavu Ďáskovy a syna Pavla
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Vzhledem k pokračující pandemii i letos platí, že kdo z vážných důvodů nemohl získat odpustky v týdnu od 1. do 8. listopadu, může je při splnění obvyklých podmínek získat až do konce tohoto měsíce. Senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu
    a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

 

  • Srdečně zveme na pěší pouť po kostelech a kaplích našich farností, která se uskuteční listopadu. Požehnání poutníkům bude v louckém kostele v 7.30. Na závěr pouti bude slavena mše sv. taktéž v Lukách v 18 hodin. Více informací najdete na nástěnce a na: walking_pilgrimage_2021_poster_A3

 

  • V den státního svátku se na poděkování za dar svobody rozezní v 17 hodin kostelní zvony.

 

  • V sobotu 20. listopadu budou mít v 11 hodin v našem kostele křest Klára a Daniel Číhalovi. V neděli 21. listopadu ve 14 hodin pak bude křest Anny Kolouchové.

 

  • 14. listopadu začíná Týden modliteb za mládež. Pamatujme tedy v tyto dny více na mladé. V sobotu se také uskuteční setkání mládeže z našeho děkanství a blízkého okolí. V 16 hodin začne na kaplance program přednáškou poslance Petra Hladíka na téma Neměj politiku
    „na háku“. V 18 hodin bude mše sv. a po ní večer deskových her.

 

  • Příští neděli se uskuteční sbírka na Fond PULS. Do tohoto fondu, který slouží k podpoře kněží a pastorace v naší diecézi, má každá farnost povinnost přispět ročně 480,- Kč za každého dospělého farníka. (Počty farníků jsou odvozeny z posledního sčítání pravidelných nedělních účastníků bohoslužeb, které se koná jednou za pět let.) K tomu se platí určitá malá daň z pronájmů atd. Celková výše letošního příspěvku za farnost Luka tak činí celkem 152.288,- Kč. 29 donátorů registrovaných za naši farnost k 8. listopadu z toho již uhradilo 45.950,- Kč. Do Fondu PULS tedy jako farnost musíme odvést ještě 106.338,- Kč. Předem děkujeme všem, kdo na pokrytí těchto odvodů přispějí do sbírky příští neděle. Mockrát děkujeme i těm, kdo za naši farnost do Fondu PULS již přispěli. Přehled o hospodaření Fondu PULS najdete na adrese donator.cz.