Ohlášky na neděli 14. 4. 2024

POŘAD BOHOSLUŽEB
v týdnu od 14. 4. do 21. 4. 2024

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 3. neděle velikonoční 7.45 Za Františka a Boženu Brabencovy,
rodiče a sourozence
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
 
Út    
18.00 Za Helenu Netrdovu a rodiče
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt    
   
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za všechny zemřelé spolupracovníky
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 4. neděle velikonoční
Neděle Dobrého Pastýře
7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Otce Jiřího a syna Jiřího Ondráčkovy
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Dnes (14. dubna) srdečně zveme na farní kavárnu, která bude od 15 do 17 hodin na faře. Před ní zveme na modlitby rodin, které budou od 14.30 v kostele.

 

  • Příští neděli při mši sv. v 11 hodin budou křtiny Valentiny Tomečkové z Kozlova.

 

  • Srdečně zveme na výlet rodin na Křemešník, který chystáme na středu 1. května. Zapisovat se můžete na stolku za lavicemi. Je stále hodně volných míst.

 

  • Pro dospělé a starší děti chystáme pro změnu 11. května farní pouť do Neratova
    a Litomyšle. Bližší informace najdete na nástěnce před kostelem.