Ohlášky na neděli 14. 5. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 14. 5. do 21. 5. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 6. neděle velikonoční 7.45 Za živou i zemřelou rodinu Nováčkovu
8.30 Májová pobožnost
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Boženu a Jaroslava Chlupovy z Předboře
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po 18.00 Májová pobožnost
Út Svátek
sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
18.00 Na poděkování za dar života
a za Boží milosrdenství pro celou rodinu
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St   18.00 Májová pobožnost
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Slavnost
Nanebevstoupení Páně
(doporučený svátek)
19.00 Za farníky
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za rodinu Dobrovolnou a Pospíchalovu
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 7. neděle velikonoční

Pouť u kaple Panny Marie, Pomocnice křesťanů

(zámecký park)

7.45 Za Jana a Julii Ryčkovy, rodiče a sourozence
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Mše sv. u kaple v zámeckém parku – za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Dnešní sbírka je na pomoc pronásledovaným křesťanům.

 

  • Dnes odpoledne (14. května) se také můžete těšit na další farní kavárnu, která bude
    od 15 do 17 hodin na faře. Před ní od 14.30 hodin proběhnou v kostele modlitby rodin.

 

  • Příští neděli (21. května) srdečně zveme na poutní mši svatou, kterou budeme slavit v 11 hodin v zámeckém parku u kaple Panny Marie, Pomocnice křesťanů. Po mši svaté bude následovat krátká májová pobožnost. Májová pobožnost po ranní mši svaté ani
    mše sv. v 11 hodin zde v kostele příští neděli nebude.

 

  • Srdečně zveme na májové pobožnosti, které budou tento týden pouze v pondělí a ve středu v 18 hodin.

 

  • V úterý po mši svaté pro děti proběhne na faře setkání ekonomické a pastorační rady farnosti.

 

  • Ve čtvrtek (18. května) oslavíme slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svatá bude v 19 hodin. Je to doporučený svátek. Tímto dnem také začíná devítidenní modlitební příprava na slavnost Seslání Ducha svatého, tzv. svatodušní novéna. Letos bude po celých devět dní možnost sejít se k modlitbě zde v kostele spolu s bratry a sestrami z Komunity Emmanuel. Modlitba spojená s eucharistickou adorací bude trvat asi tři čtvrtě hodiny a bude se konat každý den od 19. do 27. května od 18.30 hodin. Pouze oba pátky bude modlitba začínat už v 18 hodinv úterý bude až po skončení mše svaté, přibližně v 19 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Od 19. do 27. května nebudou májové pobožnosti.