Ohlášky na neděli 14. 7. 2024

POŘAD BOHOSLUŽEB
v týdnu od 14. 7. do 21. 7. 2024

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 15. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka a Blaženu Koukalovy,
rodiče a sourozence
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka sv. Bonaventury,
biskupa a učitele církve
   
 
Út Nezávazná památka
Panny Marie Karmelské
 
19.00 Za dar dožití našich jubileí, pomoc, zdraví,
Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let a za Helenu Netrdovu
St      
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt    
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Annu Číhalovu, manžela dcery, syna, zetě
a tři vnučky
So   18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 16. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodiny Nováčkovy a Dvořákovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Příští sobotu 20. července ve 12 hodin budou v našem farním kostele křtiny Amálie Gáborové, Teodora Malíka a Miy Poláčkové.

 

  • Pokračuje poslední farní tábor a začal dvoutýdenní skautský tábor. Pamatujme, prosím,
    na táborníky v modlitbě.