Ohlášky na neděli 15. 5. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15. 5. do 22. 5. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 5. neděle velikonoční 7.45 Za rodiče Kubelkovy a Kabelkovy
8.30 Májová pobožnost
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Svátek
sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
18.00 Májová pobožnost
Út   18.00 Za Marii a Josefa Kolářovy a celý rod
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 Májová pobožnost
Čt 9.30 Mše sv. v DPS
za Františka Zimolu, rodiče Herezovy a Zimolovy, švagra Jana Chlumského a duše v očistci
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 18.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.30 Májová pobožnost
19.00 Za Radka Jeřábka, rodinu Jeřábkovu
a Földešijovu
So Svátek
Výročí posvěcení katedrály
sv. Petra a Pavla v Brně
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 6. neděle velikonoční

 Pouť u kaple Panny Marie, Pomocnice křesťanů

(zámecký park)

7.45 Za rodiče Svěrákovy, jejich děti a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
11.00 Mše sv. u kaple v zámeckém parku – za farníky
11.50 Májová pobožnost (u kaple v zámeckém parku)

 

  • Dnes (15. května) bude mít opět otevřeno farní kavárna. Tentokrát nás najdete od 14.30 do 17 hodin mimořádně v prostorách kaplanky.

 

  • Zveme na májové pobožnosti, které budou zde v kostele v pondělí a ve středu v 18 hodin a v pátek v 18.30.

 

  • Příští neděli srdečně zveme na poutní mši svatou, kterou budeme slavit v 11 hodin v zámeckém parku u kaple Panny Marie, Pomocnice křesťanů. Po mši svaté bude následovat krátká májová pobožnost. Májová pobožnost po ranní mši svaté
    ani mše sv. v 11 hodin zde v kostele příští neděli nebude.

 

  • Sbírka příští neděle je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům.

 

  • Stále sháníme dobrovolníky ochotné pomoci se sečením trávy na farní zahradě. Zapisovat se můžete vzadu na stolku. Čím více lidí se zapíše, tím méně často vyjde na jednoho člověka služba. Moc děkujeme všem, kdo se již přihlásili.