Ohlášky na neděli 15. 8. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 15. 8. do 22. 8. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 7.45 Za rodinu Šanderovu, Brožovu,
Leona Stavovčíka a duše v očistci
9.30 Poutní mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
   
Út    
19.00 Za Josefa Litochleba
(Úmysl přesunut ze čtvrteka 19. 8.)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt   POZOR!!! MŠE SV. ZRUŠENA
 
Památka sv. Bernarda,
opata a učitele církve(75. narozeniny o. biskupa Vojtěcha)
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za nemocné
So Památka sv. Pia X., papeže 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 21. neděle v mezidobí

 

v Lukách poutní slavnost

sv. Bartoloměje, apoštola

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za všechny, kdo hledají smysl života
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
14.30 Svátostné požehnání

 

  • Čtvrteční ranní mše sv. je tento týden zrušena. Na daný úmysl bude slavena mše svatá
    již v úterý 17. srpna v 19 hodin. Těm, kdo počítali s odsloužením mše sv. ve čtvrtek 19. srpna, se tímto o. Jakub omlouvá.

 

  • V souvislosti s poutí příští neděli bude rozšířená možnost k přijetí svátosti smíření: V úterý se bude zpovídat už od 17.30 hodin. Otec Bohdan pak bude k dispozici v pátek od 18.45.

 

Ohlášky manželství:

Jakub Stoklásek a Nikola Cingelová, oba z Luk nad Jihlavou, si udělí dne 28. srpna 2021
v našem farním kostele svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.