Ohlášky na neděli 16. 10. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16. 10. do 23. 10. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 29. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Josefa Bartuška, dvoje rodiče a celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
   
Út Svátek sv. Lukáše, evangelisty  
18.00 Za manžela, rodiče Patzeltovy, Vondrákovy
a celou přízeň   
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 7.30 Za Martina Vondráka, celou rodinu
a za Boží milosrdenství pro naši farnost
   
Nezávazná památka

bl. Karla Rakouského

17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Marii Smejkalovou, manžela, rodiče, sourozence a duše v očistci
So Nezávazná památka
sv. Jana Pavla II., papeže
12.00 Svatba Luďka Bartuška a Jany Javůrkové
17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 30. neděle v mezidobí

 

Misijní neděle

7.45 Za Václava a Marii Rajšlovy, celou přízeň
a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Po úterní mši svaté pro děti se v kostrele uskuteční setkání rodičů dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

 

 • V sobotu 22. října v 12 hodin bude v našem farním kostele svatba
  Luďka Bartuška a Jany Javůrkové.

 

 • Prosíme lektory, kteří tak ještě neučinili, aby si na stolku u východu vyzvedli nový rozpis lektorských služeb. Díky za dosavadní službu a těšíme se na další spolupráci.

 

 • Na adresu naší farnosti přicházejí pravidelně tři časopisy: Misionář malomocných, Křesťanská mezinárodní solidarita a Salesiánský magazín. K rozebrání bývají na policích
  u hlavního vchodu. Prosím ty, kdo mají o některý z nich i nadále zájem, aby se zapsali na papír vzadu na stolku. Na základě toho buď změníme počet objednaných kusů, anebo zcela zrušíme odběr.

 

 • Už dopředu upozorňujeme, že jakožto farnost budeme letos zvát Mikuláše pouze do kostela na společnou besídku. Farností řízená organizace návštěv v rodinách byla totiž
  v posledních letech stále náročnější. Pokud byste tedy chtěli pozvat Mikuláše k vám domů, zkuste si to, prosím, zavčas zařídit sami.

 

 • Příští neděli (23. října) nás čeká Den modliteb za misie. Při mších svatých se bude konat obvyklá sbírka na podporu Papežských misijních děl. Těšit se opět můžete i na tradiční „misijní jarmark“. Prosíme o napečení buchet, koláčů, cukroví i slaných dobrot. Darovat můžete také vajíčka a nutellu na palačinky. Všechno můžete přinášet na kaplanku,
  a to v pátek 21. října po mši svaté nebo v sobotu 22. října od 15 do 17 hodin. Předem děkujeme za spolupráci.