Ohlášky na neděli 16. 5. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 16. 5. do 23. 5. 2021

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 7. neděle velikonoční 7.45 Za živé a + z rodin Kabelkových
a Kubelkových
9.30 Mše sv. v Puklicích
!11.00 U zámecké kaple: Za rodiče Lifkovy, Brtnických, syna Ladislava a celý rod
11.45 Mariánská pobožnost u zámecké kaple
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po   18.00 Májová pobožnost
Út 18.00 Za farníky
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 Májová pobožnost
Čt Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 7.30 Za Jana a Julii Ryčkovy, sourozence
a rodiče
Svátek
Výročí posvěcení katedrály
sv. Petra a Pavla v Brně
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.30 Májová pobožnost
19.00 Za Marii Číhalovou, rodiče Kalendovy a Číhalovy
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Slavnost Seslání Ducha svatého 7.45 Za Josefu a Karla Nováčkovy
a za duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
!9.30 Mše sv. v Lukách: Na poděkování za rodiny Kolouchovy a Holubovy a za Boží milosrdenství
11.00 Za děti, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání, a za jejich rodiny
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
14.30 Májová pobožnost

 

  • Sbírka příští neděle je určena pro Charitu.

 

  • Srdečně zveme na májové pobožnosti, které se uskuteční dnes po „jedenácté“ mši svaté
    u kapličky v zámeckém parku a v pondělí a ve středu v 18 a v pátek v 18.30 hodin
    zde v kostele.

 

  • Příští neděli 23. května budeme v naší farnosti při mši svaté v 11 hodin slavit první svaté přijímání. Upozorňujme, že tato mše svatá bude mimořádně vyhrazena jen pro prvokomunikanty a jejich rodinné příslušníky. Pro ostatní je určena mimořádná mše sv. v 9.30.

 

  • Od čtvrtka 13. května probíhá devítidenní modlitební příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. Zvláště v tyto dny je vhodné častěji prosit Pána o dar Ducha svatého. Využít k tomu můžete např. modlitbu z Kancionálu č. 003 nebo modlitbu, kterou najdete na lístcích vzadu v kostele.