Ohlášky na neděli 16. 6. 2024

POŘAD BOHOSLUŽEB
v týdnu od 16. 6. do 23. 6. 2024

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 11. neděle v mezidobí

V Bítovčicích
poutní slavnost
sv. Víta, mučedníka

7.45 Za Milušku Krňoulovou a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Poutní mše sv. v Bítovčicích
Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
   
Út  
18.00  Za Stanislava Dvořáka a Otu Chvojsíka
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Nezávazná památka
sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
   
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt  
 
Památka
sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Jana Vondráka, dvoje rodiče a příbuzné
So  
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 12. neděle v mezidobí

V Kozlově
poutní slavnost
sv. Jana a Pavla,
mučedníků

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Zbyňka Svobodu, rodiče a bratra
11.00 Poutní mše sv. v Kozlově

 

  • Moc děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli k dobrému průběhu farního dne. Zvláště děkujeme těm, kdo se za tuto akci modlili, těm, kdo darovali výrobky a různé potraviny, kdo se zapojili do služeb, těm, kdo pomohli s propagací mezi lidmi, i všem, kteří přišli.

 

  • V sobotu 22. června v 9 hodin bude v Brně v katedrále kněžské svěcení. Na všechny tři budoucí novokněze, pamatujme, prosím v modlitbě. Informace o primičních mších svatých najdete na adrese https://primice.cz/.

 

  • Příští neděli (23. června) nebude v kostele ve Vysokých Studnicích mše sv. v 11 hodin. Místo ní zveme na poutní mši sv., kterou budeme slavit od 11 hodin
    v kostele sv. Jana a Pavla v Kozlově.

 

  • Na tradiční opékání špekáčků na farní zahradě se můžete těšit příští úterý (25. června) po večerní mši sv.

 

Ohlášky manželství:

Petr Mátl a Markéta Krejzková z Luk nad Jihlavou si udělí dne 29. června 2024 v našem farním kostele svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.