Ohlášky na neděli 16. 7. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 16. 7. do 23. 7. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 15. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Brychtovu a Beránkovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po      
   
Út 16.00 Rozloučení před kremací pana Ladislava Ujčíka
19.00 Za nemocné blízké
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt   7.30 Za Helenu Netrdovou, manžela a rodiče
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za rodiny Nováčkovy a rodinu Dvořákovu
So Svátek sv. Marie Magdalény
18.00 Mše sv. v Kozlově
Ne 16. neděle v mezidobí

Ve Velkém Beranově
poutní slavnost
sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie

7.45 Za rodiče Pechovy, jejich sourozence
a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 !!!
Poutní mše sv. ve Velkém Beranově
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • V tomto týdnu proběhne poslední farní tábor a začne dvoutýdenní skautský tábor. Pamatujme, prosím, na táborníky v modlitbě.

 

  • Středeční večerní mši sv. ve Vysokých Studnicích a páteční večerní mši sv. v Lukách nám doprovodí latinským zpěvem Svatomichalská gregoriánská schola z Brna, která je tento týden na soustředění v Měříně a navštěvuje různé okolní kostely. Po obou mších svatých budou následovat zpívané nešpory. Mše svaté i nešpory budou slaveny v češtině.

 

  • V sobotu 22. července ve 14.30 hodin budou v našem kostele křtiny Žofie Boháčkové z Jihlavy.

 

  • Příští neděli oslavíme Den seniorů a prarodičů.

Ve Velkém Beranově budeme zároveň slavit pouť.
Slavnostní mše svatá v beranovské kapli začne v 11 hodin.

Mše sv. v 11 hodin v Lukách příští týden nebude.

 

  • Prosíme lektory, kteří tak ještě neučinili, aby si vzadu na stolku vyzvedli rozpis služeb na další období.