Ohlášky na neděli 17. 10. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 17. 10. do 24. 10. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 29. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Františka Treteru, rodiče a celý rod
a za duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Svátek sv. Lukáše, evangelisty  
   
Út
18.00 Za Marii Smejkalovou, manžela, rodiče, sourozence a duše v očistci
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Nezávazná památka
bl. Karla Rakouského
9.30 Mše sv. v DPS
za všechny živé i + obyvatele DPS
a za ty, na které nikdo nepamatuje
 
Nezávazná památka
sv. Jana Pavla II., papeže
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Jaroslava Rašku
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 30. neděle v mezidobí

 

Misijní neděle

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Miladu a Bohumila Sobotkovy, oboje rodiče
a celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Srdečně zveme do „farní kavárny“, která bude mít otevřeno dnes (17. října) od 14.30
    do 17 hodin.

 

  • V úterý od 17.15 se budeme modlit v kostele růženec za misie. Zvány jsou zejména děti.

 

  • Tuto středu od 19 hodin proběhne společné zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti.

 

  • Příští týden prožijeme Den modliteb za misie. Při mších svatých se bude konat obvyklá sbírka na podporu Papežských misijních děl. Tradiční „misijní jarmark“ jsme se ovšem vzhledem k nedávnému konání farního dne rozhodli posunout až na 3. adventní neděli.