Ohlášky na neděli 17. 12. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 17. 12. do 24. 12. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 3. neděle adventní 7.45 Za Marii a Miloslava Krčálovy, rodiče a syna
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Fischerovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
Út    
18.00 Za + Marii Fišerovou z Hustopečí
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St 9.30 Mše sv. v DPS za Josefa Zvěřinu a duše v očistci
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za rodinu Wražinovu, Janouškovu,
Eledrovu a Kuchaříkovu
So   17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 4. neděle adventní 7.45 Za Marii a Vladimíra Joslovy a celou živou rodinu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
17.00 Mše sv. v Kozlově
20.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
21.30 Mše sv. v Lukách – Za farníky

 

 • Vpředu u nástěnky si můžete vzít úkol na třetí adventní týden. Děti si pak mohou hned teď po mši sv. dát na nástěnku jednu hvězdičku.

 

 • Tuto neděli (17. prosince) srdečně zveme na adventní koncert ve Vysokých Studnicích. Začátek je v 17 hodin. Dobrovolným vstupným podpoříte opravu studnických varhan.

 

 • V neděli 10. prosince odešla k Pánu paní Marie Fišerová, sestra pana děkana Václava Fišera, který v naší farnosti působil v letech 1965 až 1980. Pohřeb paní Fišerové bude v úterý 19. prosince ve 14 hodin v kostele v Hustopečích. Zde v Lukách vzpomeneme na zesnulou v den pohřbu při večerní mši sv. v 18 hodin.

 

 • Prosíme rodiny s dětmi, aby si na úterní večerní mši svatou vzaly z domu adventní lucerničky.

 

 • Zdobení stromků a stavění betléma zde v kostele proběhne tuto středu (20. prosince) od 14.30 hodin. Kdo můžete, přijďte, prosím, pomoci.

 

 • V pátek po večerní mši svaté bude na faře předvánoční setkání mládeže. Všichni jsou srdečně zváni.

 

 • Zvláštní příležitost k přijetí svátosti smíření bude v úterý 19. prosince od 17 do 17.50 hodin (zvláště pro děti), v pátek 22. prosince od 16 do 17.50 (od 17.45 bude zpovídat navíc i otec Bohdan). V sobotu 23. prosince pak budeme zpovídat spolu s otcem Jindřichem Charouzem od 9 do 11 hodin. Rozpis zpovídání je také na webu a na letáčcích u východu z kostela.

 

 • Betlémské světlo bude letos možné si vyzvednout v kostele 24. prosince po ranní mši svaté do 11 hodin. V následující dny bude světlo k dispozici v zádveří na faře. Na „živý betlém“ se pak můžete těšit 27. prosince v 17 hodin.

 

 • Příští neděli není v Lukách mše sv. v 11 hodin.

 

 • Sbírka o slavnosti Narození Páně bude určena na pokrytí nákladů spojených s topením
  v kostele. Předem děkujeme všem dárcům.

 

 • Tradiční tříkrálová sbírka se v naší farnosti uskuteční v sobotu 6. ledna. Aby mohly kolednické skupinky navštívit co nejvíce domácností, potřebujeme ochotné dobrovolníky
  z řad dětí i dospělých. Zapisovat se můžete na archy připravené na stolku u východu. Předem děkujeme za vaši pomoc.